Concursos

BASES DEL CONCURS DE PINTURA DE FESTA MAJOR 2019

L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, en el procés de preparació de la Festa Major 2019, convoquen el concurs de pintura de la Festa Major 2019, d’acord amb les següents bases:

 1. El concurs està obert a tots els artistes majors de 18 anys, excloent el guanyador del primer premi de la convocatòria anterior.
 2. Cada participant podrà presentar una sola obra original que no hagi estat premiada en altres concursos.
 3. L’obra presentada haurà d’estar lliure de drets que puguin ostentar tercers.
 4. Tant la tècnica emprada com el tema de l’obra seran lliures. Les mides no podran ser superiors a 100×81 centímetres.
 5. Les obres es lliuraran signades a l’Associació d’Artistes Plàstics. A la part posterior hi figurarà clarament el nom i cognoms de l’artista i el títol de la mateixa. En el moment del lliurament de l’obra caldrà omplir un imprès de registre.
 6. La presentació de les obres es podrà fer del 23 al 30 de juny a la sala PremiArt (carrer Sant Antoni, 3), en l’horari següent:
  • de dimarts a divendres de 18 h a 20 h
  • dissabtes de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h
  • diumenges de 12 h a 14 h

La inauguració tindrà lloc el dia 5 de juliol a les 19 h.

 1. S’atorgaran tres premis:
  • Primer premi: 300 € atorgats per l’Ajuntament de Premià de Mar.
  • Segon premi: material de belles arts a càrrec de l’Associació d’Artistes Plàstics.
  • Tercer premi: material de belles arts a càrrec de l’Associació d’Artistes Plàstics.
 1. Al premi econòmic se li aplicarà la retenció fiscal oportuna, segons s’estableix en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en el seu reglament de desenvolupament Real Decreto 439/2007.
 2. El jurat estarà format pel guanyador del concurs de pintura de Festa Major 2018, un membre de l’Associació d’Artistes de Premià de Dalt, un membre de l’Associació d’Artistes de Vilassar de Mar i un tècnic del Museu de l’Estampació. Un tècnic/a de Cultura, sense vot ni veu, actuarà com a secretari/a. El jurat es reunirà el 4 de juliol a les 19 h. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
 3. El lliurament de premis tindrà lloc el dimecres 10 de juliol a les 11 h del matí a la Sala PremiArt i amb caràcter previ se’ls haurà comunicat la seva condició als guanyadors. L’exposició de les obres presentades serà del 5 al 14 de juliol.
 4. La recollida de les obres serà del 17 al 28 de juliol a l’Associació d’Artistes Plàstics (carrer Sant Antoni, 3 de Premià de Mar), en l’horari següent:
  • de dimarts a divendres de 18 h a 20 h
  • dissabtes de 12 h a 14 h i de 18 h a 20 h
  • diumenges de 12 h a 14 h

En cas de no retirada d’obres, l’Associació d’Artistes Plàstics es quedarà amb elles com a patrimoni de l’entitat.

 1. El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases.
 2. L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics es reserven el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals.

Els drets d’autor de les obres premiades seguiran essent de l’artista.

L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics podran disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat única i exclusiva de divulgar el concurs.

Els participants autoritzen l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics a què facin ús de les obres, les puguin reproduir, cedir a d’altres Administracions Públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, eximint-los i alliberant-los de tot reclam i responsabilitat.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les seves dades de caràcter personal són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima i determinada en el concurs. L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics adopten les mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reglament (UE) 2016/679. El termini de conservació és el preceptiu per Llei. No hi ha decisions automatitzades. Té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de protecció de dades de l’Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar, Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat dpd@premiademar.cat.

L’ajuntament de Premià de Mar disposa d’unes normes legals relatives a la societat de la informació i al comerç electrònic especificades a aquest lloc web http://www.premiademar.cat/avislegal

DIFUSIÓ D’IMATGES

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, el participant dona el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS

L’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics queden eximits i alliberats de tota reclamació i responsabilitat provocades per les actuacions de participants, assistents i tercers, si fan documents fotogràfics, videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les nostres instal·lacions de l’Ajuntament de Premià de Mar i l’Associació d’Artistes Plàstics, i queda sota la seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

 

Premià de Mar, 5 de juny de 2019

BASES CONCURS DE FOTOGRAFIA DE FESTA MAJOR 2019

L’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, en el procés de preparació de la Festa Major 2019, organitzen un concurs de fotografia d’acord amb les següents bases:

PARTICIPANTS

El concurs està obert a tothom que vulgui participar, sense límit d’edat i no cal inscripció prèvia.

CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

Cada participant podrà presentar un màxim de cinc fotografies. Cada fotografia haurà de portar un títol i participarà en una categoria.

Les fotografies podran ser en color o blanc i negre, i només podran ser presentades pels propis autors.

Les categories són:

 • LLUMS
 • MERCATS
 • FESTA MAJOR 2019

PROCEDIMENT DE PRESENTACIÓ

Les obres s’enviaran a través del correu electrònic concursfotografic2019@gmail.com en format JPG i amb una resolució de 300 ppp. El nom de l’arxiu serà el títol de la fotografia.

A l’assumpte del correu electrònic ha de constar-hi el nom de l’autor i el títol de la fotografia. Al cos del correu electrònic l’autor/a haurà d’indicar les seves dades (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i e-mail) i la categoria en què participa.

Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor/a. Per tant s’afegirà el nom i cognom, NIF i e-mail, del pare/mare tutor/a, aportant el seu consentiment.

DATES D’ADMISSIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Participaran al concurs totes les obres rebudes entre l’1 i el 15 de juliol de 2019.

JURAT DEL CONCURS

El jurat estarà format per 3 persones de l’àmbit fotogràfic i de la cultura. Una tècnica de Cultura, sense veu ni vot, actuarà com a secretària. La decisió del jurat serà inapel·lable i podrà declarar desert qualsevol premi.

VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS

El 19 de juliol a les 20 h es farà una projecció al Centre Cívic de Premià de Mar amb totes les fotografies participants i es farà públic el nom dels guanyadors.

Amb totes les fotografies participants es crearà una galeria digital, l’adreça de la qual es comunicarà més endavant.

Les fotografies guanyadores juntament amb una selecció de les participants s’exposaran al Centre Cívic del 19 al 31 de juliol.

Totes les fotografies participants restaran propietat de l’Ajuntament de Premià de Mar i podran ser exposades públicament en el futur, sempre indicant el nom de l’autor.

PREMIS

Cada autor podrà rebre un únic premi, encara que se seleccionin més d’una de les seves obres.

Els premis seran:

 • Categoria LLUMS: Un premi de 100 €
 • Categoria MERCATS: Un premi de 100 €
 • Categoria FESTA MAJOR 2019: Un premi de 100 €

Els premis caduquen 90 dies naturals després de la data de lliurament dels premis.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els participants han de declarar-se autors de les obres, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar per reclamacions dels autors originals.

Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.

L’Organització podrà disposar de totes les obres presentades, amb la finalitat única i exclusiva de finançar i divulgar el concurs.

La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Cedeix tots els drets de propietat de les obres presentades i autoritza expressament a què l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, faci ús, pugui reproduir, cedir a d’altres Administracions Públiques, jurat i tercers relacionats, mostrar i presentar públicament, en qualsevol de les formes possibles (pòster, Internet, Xarxes socials, etc.), per promocionar el concurs o per a d’altres motius no comercials i sense ànim de lucre, fent esment del nom de l’autor, eximint-lo i alliberant-lo de tot reclam i responsabilitat. 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, adopten mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza expressament el tractament de les dades personals demanades a través del e-mail de lliurament de fotografies d’aquestes bases.

El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat.

El participant, accepta expressament, via SMS/IM, correu electrònic, rebre informació del l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte.

DIFUSIÓ D’IMATGES

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu para/mare tutor/a) dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS

l’Ajuntament de Premià de Mar i el Grup Fotogràfic Argent, queden eximits i alliberats de tota reclamació i responsabilitat, provocades per la seves actuacions si fa documents fotogràfics, videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats)  i a les nostres instal·lacions, i queda sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

La presentació de fotografies en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

XXIV BAIXADA D’ANDRÒMINES DE PREMIÀ DE MAR 

BASES DE PARTICIPACIÓ 2019

L’Ajuntament de Premià de Mar, dins els actes de la Festa Major, organitza la 24a edició de la Baixada d’Andròmines d’acord amb les bases següents:

NORMES DE PARTICIPACIÓ:

 1. La Baixada d’Andròmines està oberta a tothom que vulgui participar, sense límit d’edat i cal inscripció prèvia. Els menors de 16 anys hauran de complimentar l’autorització dels pares o tutors en el moment de la inscripció. Els menors de 14 anys han de participar acompanyats d’un adult responsable.
 2. S’estableixen 2 categories:
  1. Infantil fins a 14 anys
  2. Adults a partir de 14 anys
 3. Els equips s’hauran d’inscriure amb un lema o mot de guerra.
 4. Els participants sortiran segons l’ordre que determini l’organització.

DATA i RECORREGUT

Dia de la baixada: 14 de juliol de 2019, a les 11 h.

Sortida: des del Camp de Futbol

Recorregut: Camp de futbol à Carrer de la Plaça à Plaça Nova, on es queden les andròmines. 

SEGURETAT

 • Les andròmines no hauran de portar cap enginy motriu que les acceleri.
 • Tots els participants hauran de portar casc.
 • Totes les andròmines hauran de tenir un mecanisme que permeti frenar.
 • L’organització es reserva el dret d’excloure les andròmines que, segons el seu criteri, representin un perill públic.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es faran al Centre Cívic (c. Esperança, 19) en horari d’atenció al públic a partir de la publicació d’aquestes bases a la web municipal (www.premiademar.cat).

La data límit d’inscripció és divendres 5 de juliol.

La participació a la Baixada d’Andròmines implica l’acceptació de les bases i de qualsevol modificació que en pugui fer l’organització.

HORARIS

La convocatòria de totes les andròmines és a les 10.30h a l’entrada del camp de futbol. La sortida és a les 11h.

PREMIS

S’estableixen dues categories:

 • Infantil
 • Adults

Categoria infantil: 1 premi d’entrades de cinema a l’Amistat (màxim 10 entrades)

Categoria adults: 1 premis de 100 euros en metàl·lic

En cas que una de les categories quedi deserta es podrà donar el primer premi com a segon premi de l’altra categoria.

Els guanyadors rebran també un diploma acreditatiu i tots els participants de la categoria infantil rebran un petit obsequi.

JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat estarà format per un tècnic de la Regidoria de Festes i dos membres de la Comissió de Festes. Es valorarà la velocitat, originalitat i simpatia.

INFORMACIÓ GENERAL

El fet d’inscriure’s i participar en el concurs implica la total acceptació de les presents bases.

Qualsevol dubte referent a això serà resolt per l’organització.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Protecció de dades

Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquests concursos. L’Ajuntament de Premià de Mar adopta mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el seus drets d’accés, oposició y limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i al Delegat de Protecció de dades de Ajuntament de Premià de Mar – Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat

D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza expressament el tractament de les dades personals demanades a través del sobre petit tancat, de lliurament de les obres d’aquestes bases.

Difusió d’imatges

Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el participant (o el seu para/mare tutor/a) dona/en el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar per tal que les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu), corresponents a aquesta activitat puguin ser difoses amb finalitats divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).

La presentació de les obres en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Responsabilitat de participants, assistents i tercers 

L’Ajuntament de Premià de Mar, queda eximit i alliberat de tota reclamació i responsabilitat, provocades per la seves actuacions si fa documents fotogràfics, videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats)  i a les nostres instal·lacions, i queda sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats (inclòs a Internet).

 

Premià de Mar, 27 de juny de 2019