Missa de difunts

A la parròquia de Sant Cristòfol – 20.00 h
Consell Parroquial P. de Sant Cristòfol

La missa que recorda aquells premianencs que ens han deixat des de la passada Festa Major.